16/2/17

Αστροφωτογραφία - Astrophotography

Τελευταία ενημέρωση / Last Update: 23.08.2017

===================================================================================================

Milky Way Super Poster // Μεγάλη Αφίσα του Γαλαξία μας με διάφορα νεφελώματα και περιοχές


Part of our Home Galaxy, Milky Way // Τμήμα του Γαλαξία μας


The core of Milky Way with airglow (greenish color on the bottom) // Η περιοχη του πυρήνα του Γαλαξία μας μαζί με airglow (η πράσινη απόχρωση χαμηλά)


Rho Ophiuchi Cloud Complex // Ρο Οφιούχου


Cat's paw & War and peace nebulae // Τα νεφελώματα "πατημασιά της γάτας" και "Πολέμου & Ειρήνης"


Trifid & Lagoon nebulae // Τα νεφελώματα "Τρισχιδές" & "Λιμνοθάλασσα"


Eagle nebula & "the pillars of creation" // Το νεφέλωμα του Αετού και οι "πυλώνες της δημιουργίας"


As above, but taken with Tamron 600 mm f/6.3 // Το ίδιο με πριν, αλλά η λήψη έχει γίνει με τον Tamron 600 mm f/6.3


Omega nebula // Νεφέλωμα Ωμέγα


North America nebula // Το νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής


Sadr region // Περιοχή Sadr


Horsehead & Flame Nebulae // Νεφέλωμα της φλόγας και της αλογοκεφαλής


Info Poster


Orion nebula // Νεφέλωμα Ωρίωνα


Info Poster


Cygnus Area // Αστερισμός του Κύκνου


Deneb Area // Τα νεφελώματα γύρω από τον Deneb


Altair & Milky Way


Our Galaxy and a brief map of it with an info poster // Ο Γαλαξίας μας όπως φαίνεται από το βόρειο ημισφαίριο μαζί με έναν συνοπτικό χάρτη και ένα πόστερ


Andromeda Galaxy with an info poster // O γαλαξίας της Ανδρομέδας μαζί με ένα πόστερ


Orion's Heart // Η καρδιά του Ωρίωνα


Pleiades // Πλειάδες


Info Poster


Pleiades, California nebula & Taurus molecular clouds // Πλειάδες, το νεφέλωμα Καλιφόρνια και τα μοριακά νέφη του Ταύρου


Betelgeuse, Rosette & Cone Nebulae // Μπετελγκεζ και νεφελώματα Κώνου & Ροζέτας


Orion with Rosette Nebula // Αστερισμός Ωρίωνα με νεφέλωμα Ροζέτας


Rosette Nebula (original size & zoomed in) // Νεφέλωμα Ροζέτας (κανονικό μέγεθος & σε μεγέθυνση)


M35 & M37 star clusters // Αστρικά σμήνη Μ35 & Μ37


Starfish Cluster together with I 405, 410, 417 & NGC 1893, 1907, 1931 // Αστρικό σμήνος του Αστερία, μαζί με άλλα σμήνη και νεφελώματα (I 405, 410, 417 & NGC 1893, 1907, 1931)


Dumbbell nebula (wide field and zoomed in) // Νεφέλωμα του Αλτήρα (σε ευρύτερο πεδίο αλλά και σε μεγέθυνση)


Ring nebula (Galaxy IC 1296 can be faintly seen on the right) // Νεφέλωμα Δαχτυλιδιού (Ο γαλαξίας IC 1296 μπορεί να φανεί αμυδρά στα δεξιά)


Veil nebula // Νεφέλωμα Πέπλου


Catalina Comet C/2013 US10 with two tails (dust & ion) // Κομήτης Καταλίνα με δυο ουρές (σκόνης και ιονισμού)


Some spectacular Perseids // Μερικές εντυπωσιακές Περσείδες


Composites of Perseids 2016 // Σύνθετες φωτογραφίες Περσειδών 2016


Perseids // Περσείδες


Random Meteors // Άλλα μετέωρα


Meteor through Veil nebula at 320 mm // Μετέωρο περνά μέσα από το νεφέλωμα του Πέπλου στα 320 mm


Meteor over North America nebula at 320 mm // Μετέωρο περνά πάνω από το νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής στα 320 mm


Orion and two Taurids, intense enough to create reflection on the surface of the sea. Faint airglow is also present // Ωρίων και δυο Ταυρίδες, αρκετά έντονες ώστε να καθρεπτιστούν στη θαλάσσια επιφάνεια. Επίσης, παρόν είναι και ασθενές airglow


Mt. Helmos (alt. 2340 m) with airglow on the first two images // Χελμός. Στις πρώτες δυο φωτογραφίες, η πράσινη απόχρωση χαμηλά στον ουρανό οφείλεται στο airglow.


Aristarchus observatory // Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος


Milky Way Bow


Startrails // Αστρικά ίχνη


A colorful meteor (left), an iridium flare, dumbbell nebula (the greenish spot near the flare) and a satellite path on top // Πολύχρωμο ίχνος από μετέωρο, έκλαμψη δορυφόρου μαζί το νεφέλωμα του Αλτήρα (το πράσινο μικροσκοπικό σημείο κοντά στην έκλαμψη του δορυφόρου), όπως και η τροχιά ενός ακόμη δορυφόρου πιο πάνω


A bright colorful perseid fireball captured (almost all of it) // Έντονη πολύχρωμη «περσείδα», συνελήφθη σχεδόν ολόκληρη


Milky Way prevails // Ο Γαλαξίας μας στον θερινό ουρανό του Σουνίου


Iridium Flare // Έκλαμψη δορυφόρου Iridium


Double Iridium Flare // Διπλή έκλαμψη Iridium (έκλαμψη δυο δορυφόρων)


Ionization trails from fireballs // Ίχνη ιονισμού μετά από πτώση σχετικά μεγάλων μετεώρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.