16/2/17

Ατμοσφαιρικά Οπτικά Φαινόμενα κ.α. - Atmospheric Optics & Other Phenomena

Τελευταία ενημέρωση / Last Update: 10.12.2017

===================================================================================================

Rare carrot-shaped "Red Sprite" // Κόκκινο Sprite σε μορφή "καρότου"


Solar Halo // Ηλιακή Άλως


Moon Halo // Σεληνιακή Άλως


Solar & Circumscribed Halo // Ηλιακή & περιγεγραμμένη Άλως


Solar halo, supralateral arc, upper tangent arc & faint Parry arc // Ηλιακή Άλως, ανώτερο περιφερειακό τόξο, ανώτερο εφαπτομενικό τόξο & ασθενές τόξο Parry


Solar halo, parhelia, parhelic circle, upper tangent arc & Parry arc // Ηλιακή άλως, παρήλια, παρηλιακός κύκλος, ανώτερο εφαπτομενικό τόξο & τόξο Parry


Solar halo & infralateral arc // Ηλιακή Άλως & κατώτερο περιφερειακό τόξο


Solar halo, parhelion & circumzenithal arc // Ηλιακή Άλως, παρήλιο & περιζενιθιακό τόξο


Moon halo & moondog // Σεληνιακή άλως και παρ-σέληνο


Circumhorizontal arc // Περι-οριζόντιο ή οριζόντιο τόξο


Circumzenithal arc // Περιζενιθιακό τόξο


Parhelion with parhelic circle // Παρήλιο με παρηλιακό κύκλο


Solar Corona // Ηλιακή "κορώνα"


Iridescence // Ιριδισμοί


Parhelia // Παρήλια


The bright spot next to the parhelion is sunlight reflection from a plane // Το λαμπρό σημείο δίπλα από το παρήλιο οφείλεται σε ανάκλαση από αεροπλάνο
Solar pillar // Ηλιακός "πυλώνας"


Green flash // Πράσινη "λάμψη"


Green - Blue separation (Green & Blue Flash) due to refraction // Διαχωρισμός πράσινου - ιώδους χρώματος του ηλιακού δίσκου λόγω διάθλασης


Sunspots // Ηλιακές κηλίδες


Crepuscular rays // Ακτίνες Λυκόφωτος


Zodiacal light (interplanetary dust illuminated by the Sun). Red & Green Airglow is also visible. // «Ζωδιακό» φως (διαπλανητική σκόνη που φωτίζεται από τον Ήλιο). Κόκκινο & πράσινο airglow είναι επίσης ορατό


Intense airglow (an orionid can be seen as well) // Έντονο airglow (μια Ωριωνίδα είναι επίσης ορατή στο κάδρο)


Airglow with Gravity Waves (nothing to do with Gravitational waves of General Relativity) // Airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα (καμία σχέση με τα κύματα βαρύτητας της Γενικής Σχετικότητας)


Airglow with Gravity Waves over Aristarchus Telescope // Airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα πάνω από το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος


Red airglow with gravity waves // Κόκκινο airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα


Green airglow // Πράσινο airglow


Green & Red airglow with gravity waves // Πράσινο & κόκκινο airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα


Atmospheric Gravity Waves after a severe thunderstorm // Ατμοσφαιρικά βαρυτικά κύματα μετά από ισχυρή καταιγίδα


Sharp double rainbow (taken with Olympus) // Έντονο διπλό ουράνιο τόξο (φωτογραφήθηκε με την Olympus)


Inferior mirages on the street // Κατώτεροι αντικατοπτρισμοί στο δρόμο


Superior mirage ("ghost ship" on sea) // Ανώτερος αντικατοπτρισμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.